Vilkår for bestilling

Vilkår for bestilling

Vilkår for bestilling

Betaling

 • Betalingsmetode velger du på våre påmeldingssider (steg 3). Confex anbefaler at du velger elektronisk faktura (EHF), hvis din bedrift kan motta denne betalingsformen. Alternativt kan du be om faktura sendt med e-post (PDF) eller på papir. Kortbetaling tilbys også.
 • Betalingsfrist faktura: netto innen 10 dager fra fakturadato, eller senest innen kursstart.

Avmelding eller sykdom

 • Hvis du på forhånd vet at du blir forhindret fra å delta, kan plassen overdras til en kollega i samme foretak helt frem til kursstart. Confex’ Kundesenter må ha navn, mobilnummmer og mailadresse på kollegaen for å registrere overdragelsen innen kursstart.
 • Har du, i tilfelle eget frafall, ingen som kan ta din plass, kan du dersom det er mer enn 14 dager før kursstart, enten be om flytting til et likt eller tilsvarende kurs, eller be om et Confex Verdibrev, med verdi tilsvarende påmeldingsavgiften.

Ved avlysning

 • Confex vil fra tid til annen måtte avlyse et kurs pga for få deltagere, eller pga forhold utenfor vår kontroll.
 • Dersom et kurs må avlyses skal Confex gi beskjed pr epost til deltagerne om at kurset er avlyst, samt årsaken.
 • Ved avlysning vil vi tilby deg det samme kurset på en senere dato, eller et annet kurs hos Confex til tilsvarende verdi (+/- kr 1.000,-.). Hvis ingen av delene er aktuelt vil vi utstede et Confex Verdibrev pålydende påmeldingsavgiften på kurset.
 • Confex står ikke ansvarlig for kostnader knyttet til flybilletter, hotell eller liknende i tilfelle avlysning.

Confex Verdibrev

 • Har du fått utstedt et Confex Verdibrev, kan du melde deg på et nytt kurs når som helst innen 12 mnd fra kursstart på opprinnelig påmeldte kurs. Etter 12 mnd løper gyldigheten ut.
 • Du kan melde deg på kurs med opptil verdien på verdibrevet. Ønsker du å melde deg på et dyrere kurs vil Confex fakturere mellomværende. Melder du deg på et rimeligere kurs krediteres ikke mellomværende.
 • Verdibrevet er ikke personlig, og kan brukes av andre i din bedrift.
 • Er du i tvil om du har et gyldig verdibrev eller ikke? Eller trenger hjelp til å finne et passende kurs? Ta kontakt med oss på telefon +47 938 66 666 eller e-post kunde@confex.no.

Har du spørsmål?

Kontakt Confex’ Kundesenter på telefon +47 938 66 666 eller send e-post til kunde@confex.no.

Tilbake til billettbestilling