Tips til deg som er ny leder

Tips til deg som er ny leder

For niende år på rad arrangerte Confex kurset «Ny som leder» i Oslo. Vi har samlet et knippe gode tips til deg som er ny som leder.

Nærmere 20 lærelystene deltakere var samlet på Bjørvika konferansesenter for å få gode ledertips av seks knalldyktige foredragsholdere onsdag og torsdag forrige uke.

 

Ny leder

Med fokus på tillit

Første foredragsholder ut var Andreas Våge. Han er psykolog, faglig leder og partner i Bjørnson Organisasjonspsykologene. Med knistrende engasjement la han sterk vekt på viktigheten av å ha tillit som leder og presenterte tillitsanalysen som en godt grunnlag for en god relasjon med sine medarbeidere. Tillitsanalysen handler om at ledere bør spørre seg selv følgende spørsmål i møte med sine ansatte.

  • Omsorg – Har jeg virkelig interessert meg for denne personen og vedkommende sitt beste?
  • Empati – Har jeg virkelig satt meg inn i denne personen sin subjektive verden?
  • Egenkontroll – Har jeg virkelig vist denne personen at jeg er tydelig og kan stå for mine meninger, uavhengig av hva andre mener?
  • Selvkontroll – Har jeg virkelig handlet overlagt, gjennomtenkt og ansvarlig i forhold til denne personen?
  • Kunnskap – Har jeg relevant kunnskap og har jeg vist denne?

 

Hvordan virker vi på andre?

De øvrige foredragsholderne som deltakerne fikk møte i løpet av de to dagene varCecilie Thunem-Saanum, Tore Grøndalen, Mette Lüthcke og Karin Fevaag Larsen. Temaene som ble diskutert var blant annet hvordan vi virker inn på andre, er vi tilgjengelige som leder eller er vi kun til stedet? Hva signaliserer vi til andre ved hjelp av vårt kroppsspråk?

Grønndalen, som er utdannet fysioterapeut og har lang erfaring som HMS-rådgiver, påpekte viktigheten av å se sine ansatte. Han trakk frem tre ting som motiverte ansatte mest i arbeidslivet: Oppmerksomhet, annerkjennelse og utvikling. Han var også tydelig på ledere må vite hva de står for og tørre å stå for det.

– Iblant er redselen for å ikke bli likt er så stor blant ledere at de ikke tørr å stå for noe. AS Norge trenger tydelige ledere, som tørr å stå for noe, uttalte Grøndalen.