Slik lykkes du som leder

Slik lykkes du som leder

Få 10% rabatt på alle kurs og konferanser

Hele 51 ganger har Confex arrangert konferansen «Hvordan lede mennesker i praktisk arbeid» i både Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen og Tromsø. På konferansen tar vi «ledelse på gulvet» på alvor.

Vår kursleder Morten Teien har jobbet med disse lederne i lang tid. Han mener at det er godt å ha noen enkle prinsipper å forholde seg til i lederrollen, spesielt i krevende situasjoner.

Her er Morten Teiens 3 viktige prinsipper for å lykkes som leder:

1. Si det som er sant

Alt for ofte bruker vi mye tid på å finne gode måter å formidle vanskelige ting på. Det som er sant er sant. Å si det som er sant er ofte den beste strategien. Da slipper du å fortelle halvsannheter, og det er lett å huske hva du har sagt. Du har sagt det som er sant. (Unntaksvis kan du komme i situasjoner der dette er vanskelig, men som oftest er det en god strategi.)

2. Du spiller en rolle

Som leder får du penger for å spille en rolle. Lederrollen. Av og til krever rollen ting av deg som du privat kanskje ikke synes er lett, eller du er kanskje ikke engang enig.  Uansett, når du har sagt ja til fylle denne rollen kan rolletenkningen gjøre det enklere for deg å gjennomføre vanskelige beslutninger. Det er din rolle å utføre det.

3. Tydelig tidlig

Erfaringsmessig er utydelighet lederens største, og vanligste, feil. Når en leder er utydelig skaper lederen grobunn for tolkning blant sine ansatte. Når en medarbeider må tolke sjefen, tolker han eller hun vanligvis negativt.  (Det er menneskelig, og ikke negativt!) En leder som er tydelig, og tidlig ute med å være tydelig, har medarbeidere som vet hva de skal forholde seg til. Det skaper fornøyde medarbeidere på lang sikt.

Kunne du tenke deg å lære mer om disse prinsippene? Meld deg på «Hvordan lede mennesker i praktisk arbeid» og få konkrete lederverktøy og praktiske råd om hvordan du kan utøve god ledelse – også når du selv er operativ. Kurset arrangeres i Trondheim (19. – 20. mai), Oslo (21. – 22. mai) og Stavanger (26. og 27. mai).

Se gjerne våre nettsider for fullstendig kursprogram.

morten_teien.-ny