Slik kan du plukke opp signaler på angst og depresjon hos barn og unge

Slik kan du plukke opp signaler på angst og depresjon hos barn og unge

Angst og depresjon hos barn og unge - John Petter Fagerhaug - Confex

 

15. og 16. oktober arrangerer Confex konferansen Psykisk helse blant barn og unge. Her kommer det mange fageksperter som er klare for å dele med seg av sin lange og viktige erfaring. En av dem er psykolog John Petter Fagerhaug.

Vi spurte Fagerhaug om hans tanker rundt temaet og hvilke signaler man skal se etter hvis man mistenker at et barn eller ungdom sliter med angst eller depresjon.

”Det å vokse opp er i seg selv en krevende og stressende tid. Overforbruk av ”skjermdop” og sosiale medier gjør dette enda mer krevende. De unge blir rett og slett utslitte og usikre på seg selv. Det merkes ved tiltaksløshet, lavt selvbilde, negativitet og flukt inn i rus og teknologi», sier han.

En angstlidelse kjennetegnes ved følgende oppførsel:

  • Barnet viser engstelse som er atypisk for alderen
  • Oppleves skremmende intenst og påvirker barnets funksjon hjemme, på skolen og/eller blant venner.

Depresjon kjennetegnes ved disse hendelsene:

  • Hovedsakelig av nedstemt humør
  • Passivitet og mangel på glede og interesse for de fleste aktiviteter
  • Hos barn og unge kan depresjon uttrykkes gjennom irritabelt humør i stedet for tristhet.

Vil du lære mer om disse viktige temaene, kan du melde deg på konferansen her.