Slik finner du ut om du er en god leder

Slik finner du ut om du er en god leder

Siviløkonom og coach Vivi-Ann Hilde i Considium.

Ledere som er redde for å lede er en av forklaringene på høyt sykefravær. Se hvordan du finner ut om du oppfattes som en god leder.

I følge politisk redaktør i Aftenposten – Trine Eilertsen – er ledere som er redde for å lede en av årsakene til høyt sykefravær.

Hun henviser blant annet til en FAFO-rapport som viser at bedrifter med lavt sykefravær samtidig skårer høyt på god ledelse.

Med god ledelse menes ledere som gir medarbeidere stor frihet og mulighet til å være med på avgjørelser, ledere som har god kommunikasjon og følger opp sine ansatte og ledere som stiller krav.

Ledere sliter

Siviløkonom og coach Vivi-Ann Hilde i Considium er ikke overrasket over konklusjonen i rapporten. Hun erfarer at for mange ledere sliter.

– Ledere – og mellomledere – sliter med ansatte som ikke forplikter seg, ikke gjør de arbeidsoppgavene de blir bedt om eller er uenig med målene som blir satt. De får rett og slett ikke teamet med seg og vet heller ikke hvordan de skal motivere de ansatte, sier Hilde.

Hun er en av Confex mest erfarne kursholdere og holder følgende kurs

Spør de ansatte

Hilde anbefaler ledere å spørre medarbeiderne hvordan de oppfatter deg som leder. Spørsmålene bør du derimot velge med omhu og tenke nøye igjennom.

– Det kan – av flere grunner – være vanskelig for en ansatt å svare ærlig på et slikt spørsmål. Hvis du hjelper den ansatte, blir det lettere. Still for eksempel helt konkrete spørsmål og vær opptatt av detaljer når du spør.

Vær konkret

Hilde anbefaler deg blant annet til å spørre helt konkret om ting du frykter du gjør for dårlig som leder. Er du usikker på om du detaljstyrer i for stor grad, så spør om nettopp det.

– Oppmuntre til helt konkrete tilbakemeldinger – og forsikre de ansatte om at du ønsker feedback. Si blant annet at dette vil du gjøre fordi du ønsker at både du og teamet skal bli bedre, sier Hilde.

Ikke vent til medarbeidersamtalen

Hun mener selvinnsikt er ujevnt fordelt blant ledere – og at noen overvurderer egne evner og popularitet, mens andre undervurderer seg selv.

– Du trenger ikke vente på en medarbeidersamtale for å stille slike spørsmål. Det er langt bedre å ha dialog om dette – og andre tema – jevnlig, sier Hilde.

Slik finner du ut om du er en god leder

  1. Spør ansatte om helt konkrete tilbakemeldinger – som for eksempel om du detaljstyrte for mye i en spesiell sak
  2. Snakk med medarbeiderne jevnlig – ikke vent på den planlagte medarbeidersamtalen
  3. Sørg for at medarbeideren er trygg på at tilbakemeldingene blir tatt på alvor – si for eksempel at du ønsker at du og teamet skal bli bedre

 

 

Velkommen til Skandinavias største konferanse innen call center og kundeservice – Call Center-dagene 2019


Velkommen til to dager med faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging. Bli faglig oppdatert, få motivasjon og inspirasjon!

Call Center-dagene er Skandinavias største konferanse for ledere og beslutningstakere innen kundeservice. Vi deler også ut Kundeserviceprisen, den originale prisen som kårer årets beste på kundeservice i 18 ulike kategorier, og på tvers av flere bransjer. Her er kjappe fakta om konferansen:

  • Meget spennende foredrag med bla. Mia Törnblom, Håvard Uglem Hovdahl (Nordic Choice Hotels) og Hege Stensland Sveen (Virke)
  • Festmiddag med prisutdelinger og underholdning
  • Over 85 % av deltakere er ledere
  • Over 400 deltakere i 2018

 

Call Center-dagene arrangeres 25-26 april 2019, på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Det er et begrenset antall biletter, så bestill deres allerede i dag.

Les mer om Call Center-dagene her