Vil du lykkes som leder? Sjekk forventningene til dine medarbeidere

Vil du lykkes som leder? Sjekk forventningene til dine medarbeidere

– Ved å sjekke forventninger, unngår vi mange misforståelser og uenigheter, mener Vivi-Ann Hilde.

Opplever du at dine medarbeidere føler seg skuffet over dine prestasjoner som leder? At du ikke helt klarer å innfri? Kanskje har du glemt å foreta forventnings-avsjekk?

– Min erfaring er at altfor få gjør forventningsavklaringer. Både i forhold til hva du som leder vil levere – og også hva du forventer av medarbeiderne, sier Vivi-Ann Hilde.

Holder Confex-foredrag

Hun holder jevnlig foredrag i regi av Confex, og har blant annet kursene Fra medarbeider til leder, Hvordan lede andre uten å være sjef og Ledelse av høyt spesialiserte medarbeidere.

Hilde er utdannet siviløkonom og NLP Coach og er partner i selskapet Considium.

– Studier viser at all tilfredshet på en arbeidsplass er knyttet til forventningene. Enkelte blir skuffet fordi de trodde du skulle levere noe du ikke leverer. Andre blir skuffet fordi de mener du underleverer eller overleverer. Hvis forventingene ikke innfris, hjelper det lite om du gjør en bra jobb, sier Hilde.

Spør fordi du vil bli bedre
Hun anbefaler at du spør om tilbakemeldinger med utgangspunkt i at du vil bli bedre som leder, og at teamet skal fungere bedre sammen.

– Det kan være vanskelig å be om en forventningsavklaring. Enkelte ganger opplever du at medarbeiderne kanskje ikke helt vet hvilke forventninger de har. Da er det lov å hjelpe de på vei. Still konkrete spørsmål som gjør at det er enklere å svare, sier Hilde.

Viktig å lytte til medarbeiderne
Hun mener det er viktigere enn tidligere å avklare forventninger. Blant annet fordi ledere i dag oftere har medarbeidere som er flinkere enn dem selv faglig.

– Nå er det vanlig å lede ansatte med høy kompetanse innenfor ulike fagfelt. Ofte er kompetansen bedre hos den ansatte enn hos deg som leder. I tillegg har ansatte andre forventninger til arbeidslivet og arbeidsgiver i dag enn tidligere. De fleste forventer blant annet fleksibilitet og frihet. Det gjør lederrollen utfordrende, og jeg mener det er ekstra viktig at forventninger derfor avklares.

Solid egenerfaring
Hun har selv erfart at hun – som direktør i et mellomstort norsk selskap – ikke innfridde forventninger fra toppsjefen. Hun trodde hun gjorde jobben bra, helt til hun fikk sparken.

– Det er lett å dure i vei, uten å ta deg tid til å snakke med de som skal følge deg og de du skal rapportere til. Som leder – eller mellomleder – ligger oppgavene i hopetall. Da er det lett å nedprioritere nødvendige samtaler underveis, sier Hilde.

Ta avklaringene jevnlig
Hun anbefaler at du gjør forventningsavklaringer med jevne mellomrom. Den første bør du ta så fort du starter i jobben som leder. Etter det bør du avklare forventninger så ofte det gjøres endringer i mål og/eller arbeidsoppgaver.

– Ta avklaringene som en naturlig del av samtalene med dine medarbeidere. Ikke vent til eventuelt en avtalt medarbeidersamtale, sier Hilde.

Spørsmål som bør besvares i en forventningsavklaring:

  1. Hva er målet vårt?
  2. Hva vil jeg gjøre for å nå målet?
  3. Hva vil du som medarbeider gjøre for å nå målet?
  4. Hva trenger du av meg som leder for å lykkes?

 Her er kursene Hilde holder for Confex

Hvordan lede andre uten å være sjef – et kurs for ledere uten personalansvar

Ledelse av høyt spesialiserte medarbeidere

Key Account Manager – for deg som er ansvarlig for bedriftens nøkkelkunder

Bli sertifisert i forhandlingsteknikk

Fra kollega til leder