Tre kjappe tips til hvordan du bedre selger inn dine ideer

Tre kjappe tips til hvordan du bedre selger inn dine ideer

Det kan være krevende å overbevise kollegaer og overordnede om at dine ideer, forslag og løsninger er dem man burde gå videre med. Her får du tre kjappe tips til hvordan du lettere kan overbevise andre.

  1. Det aller viktigste er trolig evnen til å kunne skape tillit eller evnen til å bygge en god relasjon. For å klare det, finnes det noen verktøy og metoder.
  2. For å kunne skape tillit er man helt avhengig av å kunne lese sitt publikum. Det handler blant annet om å ha fokus og oppmerksomhet på dem man snakker til. Alt for mange har fokus og oppmerksomheten på seg selv, hva en selv skal si og hvordan man selv har det. Da mister man «informasjonen» som ligger blant tilhørerne.
  3. Folk flest liker bedre å oppdage enn å bli belært, derfor kan det i mange situasjoner være nødvendig å la tilhørerne oppdage svaret ved å stille dem noen gode spørsmål.

Ved å bli bedre på disse tre områdene, og noen til, vil du få vesentlig flere til å oppdage verdien av den kunnskapen du innehar.

Tipsene er gitt av vår dyktige kursleder Morten Nielsen. Morten er trainer i Leading Edge, og er sertifisert NLP Master Practitioner med utdannelse innen psykologi og ledelse.

 

Morten Nilsen