Selg inn dine ideer på en bedre måte – tre kjappe tips

Selg inn dine ideer på en bedre måte – tre kjappe tips

Det kan være krevende å overbevise om at dine ideer, forslag og løsninger er dem man burde gå videre med.

Selg inn dine ideer til kolleager og overordnede bedre med tre kjappe tips til hvordan du lettere kan overbevise andre.Selg inn dine ideer

  1. Selg inn dine ideer på en bedre måte ved å skape tillit og fokuser på å bygge en god relasjon. For å klare det, finnes det noen verktøy og metoder.
  2. For å kunne skape tillit er man helt avhengig av å kunne lese sitt publikum. Det handler blant annet om å ha fokus og oppmerksomhet på dem man snakker til. Alt for mange har fokus og oppmerksomheten på seg selv, hva en selv skal si og hvordan man selv har det. Da mister man «informasjonen» som ligger blant tilhørerne.
  3. Folk flest liker bedre å oppdage enn å bli belært, derfor kan det i mange situasjoner være nødvendig å la tilhørerne oppdage svaret ved å stille dem noen gode spørsmål.

Selg inn dine ideer ved å fokusere på disse tre områdene, og noen til. Da vil du få vesentlig flere til å oppdage verdien av den kunnskapen du innehar.

Tipsene er gitt av vår dyktige kursleder Morten Nielsen. Morten er daglig leder i Not Yet AS, trainer og sertifisert NLP Master Practitioner med utdannelse innen psykologi og ledelse.

Morten Nielsen er også kursleder for vårt populære kurs Den digitale lederrollen.

Morten Nilsen