Retorikk i et moderne perspektiv

Retorikk i et moderne perspektiv

Retorikk - Barbro Fällman - Kurs

Hva har talere som Martin Luther King, Winston Churchill, Bill Clinton, Madeleine Albright og Dronning Margrethe av Danmark til felles? Jo, alle fikk en grundig utdanning i praktisk retorikk allerede i ung alder, skriver retorikkekspert Barbro Fällman.

Hva er det som gjør at vi gjerne lytter til noen talere, men blir uengasjerte av andre? Jo, når taleren har tilpasset språk og budskap til tilhørerne, og dessuten viser personlighet og nøyaktighet i fremføringen – da blir presentasjonen akkurat så interessant og aktuell som seg hør og bør moderne fremstillingskunst.

Retorikk var frem til år 1842 et obligatorisk skolefag i Skandinavia. Det var en selvfølgelighet att teologer, prester og lærere lærte seg retorikk for å kunne tale, preke og undervise på en overbevisende og pedagogisk måte. Men i forbindelse med innføringen av den svenske Folkskolan ble faget tatt vekk som obligatorisk fag i Sverige, og er heller ikke obligatorisk i Norge.

På 70-og 80-tallet ble elevene overlatt stort sett til seg selv med gruppearbeid og studier. Begrepet «kateterundervisning» ble et skjellsord. Hvor ble det av den kunnskapsrike og fortellende læreren? Barn og ungdom har til alle tider likt lærere som brenner for sitt fag, og som kan videreformidle med interesse og entusiasme.

Jeg mener at en svært viktig ingrediens mangler i dagens lærerutdanning, nemlig kunsten å undervise, inspirere, friste og engasjere elevene. Retorikk er det mest effektive og populære verktøyet for karismatiske og entusiastiske lærere.

I England, USA, Canada, New Zealand, Australia og i mange europeiske land tas undervisning i retorikk på stort alvor. Unge mennesker trenes på å gjøre gode presentasjoner på en entusiastisk måte. De får tilgang til antikkens gode eksempler på tale, og lærer seg å håndtere nervøsitet, kroppsspråk, tekniske hjelpemidler, og de retoriske verktøyene. I tillegg får de trene på å gjøre forskjellige typer presentasjoner. Fordi retorikk er et praktisk fag er det trening og atter trening som gir ferdighet.

Retorikken skal sees på som et demokratisk instrument, ment å skulle gi alle mennesker samme muligheter til å uttrykke sin mening. Samtidig gir de retoriske kunnskapene oss evnen til å lytte til andre, slik at vi kan skaffe oss forståelse uten å bli manipulert. Retorikk bygger på blandingen av tale og lytte – uten at man skal overtales eller tvinges til å dele meninger eller synspunkter.

Å få muligheten til å lære og kunne overbevise med fornuft og følelser burde være en selvfølge for alle skoleelever. Vi lever i en internasjonal kontekst der vi må kunne konkurrere ikke bare med kreativitet, gründerskap og velrenommerte bedrifter – men også vise omverdenen at vi kan presentere og representere våre merkevarer, på en måte som gir oss samme muligheter til å bli husket og sitert som historiens store talere.

Å kunne påvirke sin situasjon, både i små og store sammenhenger, er viktig og nødvendig for å kunne inngå i et likeverdig og likestilt perspektiv.

Slik snakker du for å få andre til å lytte

Vær deg selv. Det er det viktigste å huske når du skal presentere. Spiller du en annen blir du fort avslørt. Tenk at du skal ha ditt naturlige kroppsspråk og din naturlige stemme.

Det finnes flere godt utprøvde metoder innen retorikk, de fleste kommer fra antikken, og har vært flittig brukt siden da. Og det er viktig å ha en godt testet metode man kan legge opp talen etter. Uansett om det er foran en liten gruppe, eller et større publikum, sikrer det at du opptrer på en bra måte.

Vi er sannsynligvis mange som kan kjenne igjen følelsen av å tale foran et stille publikum som sånn passe interessert stirrer rett frem. Håndsvette og sommerfugler gjør seg til kjenne, og man prøver forgjeves å finne en krok som får tilhørerne til å nappe. Noen ganger lykkes det, andre ganger kjenner man at det ikke går så bra.

Å få folk til å lytte handler om å kommunisere på riktig måte for målgruppen. Å stille spørsmål er et enkelt knep å ty til dersom de du prater til ikke viser interesse.

For å gjøre en vellykket presentasjon er rådet å begynne med en analyse av målgruppen. Den gir svar på forventningene hos publikum, innstillingen, motivasjonen og nytten – hvilken nytte har dette for meg som tilhører?

– Kanskje viser det seg at forventningene er lave, og innstillingen dårlig. Da blir spørsmålet hvordan du kan motivere dem.

Retorikk som forhandlingsteknikk

Hvem overbeviser når konkurransen øker? Jo, den som behersker retorikk!

Med dagens høyteknologiske kommunikasjon har den antikke retorikken fått fornyet kraft. Med retorikk får du gode verktøy du kan bruke i raske og viktige situasjoner. Retorikk er et maktmiddel som er svært anvendbart i alle sammenhenger. Har du lært å bruke metodene og formlene er mulighetene uendelige.

Filosofer har i århundrer studert hvorfor noen talere er så fremgangsrike, mens andre ikke er det. Det finnes, har det vist seg, et klart mønster bak fremgangen. Dette mønsteret kan alle lære seg og bruke; salg, kommunikasjon, forhandling, konflikthåndtering eller de målene man måtte ha.

Ethos, logos og pathos

Den antikke talerkunsten, retorikken, ligger til grunn for all effektiv kommunikasjon. Retorikkens tre grunnsteiner er ethos, logos og pathos.

 • Ethos betyr at du signaliserer hvem du er via klesvalg, språkbruk og førsteinntrykk.
 • Logos betyr at du viser din kunnskap, og at den er tilpasset tid, sted og målgruppe.
 • Pathos betyr at du med ditt engasjement forsterker budskapet.

Innledningen er avgjørende

Den virkelige utfordringen for en taler er innledning og avslutning. Inledningen er en ytterst viktig fase, som bør forberedes med stor omsorg. Den skal være kort og slagkraftig, og til en viss grad fungere som en forhåndsbeskrivelse av deg og det du skal snakke om. Innledningen skal vekke tilhørernes nysgjerrighet og interesse.

Avslutningen er akkurat like viktig å trene på som innledningen. En god avslutning forsterker det gode inntrykket og budskapet ditt. Dessuten er det sånn at hvis du kan innledningen og avslutningen utenat føler du deg trygg på hele situasjonen.

Med den gjennomtenkte innledningen vinner du tilhørernes interesse, og med den gjennomtenkte avslutningen når du ditt mål. Hvordan du fremfører budskapet ditt er ofte viktigere enn hva du sier. Louis Armstrong sang i 1945 en fantastisk sang med ordene:

”It ain’t watcha say, it’s the way howcha say it…”

Retoriske tips for forhandling

I nettverksøkonomien, der alt går i rasende tempo, og mennesker og bedrifter stadig endrer seg, gjelder det å være fleksibel, forutseende og smidig – men allikegvel oppfattes som stabil. En kunde er ikke bare en kunde, men kan også være en leverandør eller samarbeidspartner, til og med en potensiell fremtidig eier. Det er altså ekstra viktig å vite hvordan den nye spilleplanen ser ut, og lære seg nye spilleregler og triks.

Retoriken spilte for 2 500 år siden en stor rolle i kommunikativ sammenheng, og den gjør den i aller høyeste grad også i dag. Informasjon skal spres, tas vare på, og imøtekommes. Budskap skal tolkes og oppfattes ut fra hvordan de fremføres. Med den antikke retorikken som base får du gode verktøy som kan brukes i raske og viktige situasjoner. Retorikk er et maktmiddel som kan brukes i alle sammenhenger. Når du først har lært deg metodene og formlene er mulighetene uendelige.

Forhandlingstips

Følgende tips kommer opprinnelig fra franske lærebøker i retorikk (oratoire).

Før forhandlingen

Identifiser motparten.

 • Hvem er han?
 • Hvilken situasjon befinner han seg i?
 • Hvilke interesser styres han av?
 • Hvilke begrensinger, makt, styrker og svakheter har han?
 • Hva motiverer ham?

Klargjør ditt mål med forhandlingen.

 • Hva er dine krav og ønsker?
 • Hva er høyeste og laveste akseptable nivå?
 • På hvilket nivå avbryter du forhandlingen?
 • Finnes det noe som kan kompensere en eventuell motgang?

Under forhandlingen

Vær kreativ.

 • Forsøk å finne andre veier til målet.
 • Fokuser på nye løsninger, argumenter og tilnærminger.
 • Prøv å endre balansen ved å gjøre de uventede.
 • Bruk de seks prosessspørsmålene (hvem, hva, når, osv).
 • Bruk motpartens styrker til din fordel.
 • Vær observant på motpartens oppførsel.

Din presentasjon i forhandlingen

Husk at din presentasjon er avgjørende for resultatet.

 • Forbered presentasjon, argument og forhandlingsplass for hver målgruppe.
 • Ikke undervurder motpartens erfaringer og kunnskap.
 • Vær nøye med innledning og avslutning, våg å skille deg ut og være annerledes.
 • Tenk på at kroppsspråk, stemme og klær skal signalere ditt budskap.
 • Ivareta ditt personlige varemerke.
 • Bruk metoder og modeller for effektiv kommunikasjon.
 • Forbered, tren og gled deg over alle positive resultater.

Skrevet av retorikkekspert Barbo Fällman

Ønsker du å lære mer om retorikk, kan du melde deg på Confex sitt kurs med Barbro Fällman her.