Økonomi og kommunikasjon: Lite power, mye point

Økonomi og kommunikasjon: Lite power, mye point

Ikke la viktige tall drukne

Les hva Iman Winkelman, bransjeanalytiker i Virke, og som skal holdt foredrag om overbevisende kommunikasjon av økonomisk informasjon på Controllerdagene 2015, opplevde på en konferanse:

Nylig deltok jeg på en konferanse der en fremtredende økonom med førsteklasses kompetanse innledet om et engasjerende tema. Det var bare ett problem; presentasjonen bestod av en rekke tall og grafer som var forminsket ned til et minimumsformat på en powerpoint-presentasjon. Det endte selvsagt med at økonomens verbale budskap druknet i den skriftlige kommunikasjonen som ble fremvist på konferansesalens storskjermer.

Historien er ikke unik. Mange har nok også selv opplevd å måtte foreta vanskelige avveininger mellom hva som bør stå på lysbildene, og hva som bør kommuniseres muntlig som del av presentasjonen. For økonomer som ofte presenterer informasjon supplert av tall, tabeller og grafer er utfordringen ekstra stor.

Kommunikasjon handler ikke bare om å fortelle historien. Det handler også om å overbevise andre. En god start er å sørge for at det blir power, og ikke bare point, er nyttige råd fra Winkelman.

Sees på Controllerkonferansen 2018.

Iman Winkelman på Controllerdagene