Mitt Livs Beste foredrag – Karin Hjertaker

Mitt Livs Beste foredrag – Karin Hjertaker

Karin Hjertaker er en erfaren formidler innen kommunikasjon, samarbeid og stressmestring.

Med sin unike evne til å etablere kontakt og skape gode læringsrom for den enkelte, krydrer Karin sitt viktige budskap med både humor og alvor. I løpet av årene har Confex kåret Karin til «Årets inspirator» og «Årets foredragsholder».

Hva er det beste foredraget du noen gang har hørt?

Gjennom årene har jeg hørt på mange dyktige forelesere som hadde fortjent å bli nevnt, men jeg har valgt å stoppe ved Jean Clark, University of Minnesota. Hun er en kjent foreleser og forfatter, mest i USA, men også i verden ellers. Tittelen på foredraget var: «Growing up again–Parenting ourselves».

Hvorfor er dette den beste forelesningen?

Jeg opplevde henne som ei svært faglig dyktig og klok dame. Hennes eget engasjement, «tilstedeværelse» og troverdighet, vakte nysgjerrighet og vilje til læring hos deltakerne. Hun har det som etter min mening er svært viktig hos en dyktig foreleser: Evnen til å snakke både til tilhørernes hoder og hjerter. I tillegg var hun meget god til å bruke pedagogiske virkemidler.

Hvilke foredrag, som du selv har holdt, husker du best?

Jeg var veldig glad for at jeg for ca. 3 år siden fikk være taler på konferansen til «BegeistRinger», som visstnok årlig, holdes på det store Brunnstad Konferansesenter. Det var rundt 3.000 deltakere der. Det er første gang jeg har følt meg så alene på en scene! Jeg opplevde det var mørkt i salen, og bare jeg sto i lyset.  Jeg så bare konturene av et «hav av mennesker» som jeg i mørket ikke følte at jeg hadde kontakt med, men likevel snakket til.

Jeg skulle også for ei tid tilbake, være foreleser for ei stor foreldregruppe. Jeg hadde fått klar bestilling på temaet og var godt forberedt på dette. Stor ble min forskrekkelse da jeg kom til lokalet, og oppdaget at tittelen på invitasjonen som var sendt til deltakerne var en helt annen enn den jeg var blitt fortalt.  Hvorfor hadde dette skjedd? Jo, var svaret! De hadde funnet en ny tittel som de mente «solgte» bedre, og hadde glemt å gi meg beskjed!! Da var det godt å være en erfaren foreleser med faglig bredde og fleksibilitet, slik at jeg der og da kunne endre opplegget, og snakke om temaet som de forventet.