Mental trening for harde livet!

Mental trening for harde livet!

Mental trening handler om konkrete teknikker som gir oss mulighet til å påvirke egen helse og prestasjon.

Mental trening er psykologiske prosesser og mentale verktøy satt i system. Såre enkelt å lære, men så må vi øve til vi mestrer, på samme måte som vi en gang lærte å regne, skrive eller sykle.

– Det sitter i hodet! Har du hørt det før? Kanskje særlig i forbindelse med idrett. Alpinisten Aksel Lund Svindal er kjent for å være mentalt sterk. Han gir gass og kjører på. Og så vinner han. Igjen og igjen. Når han taper er det ofte med et smil om munnen og et raust grattis til vinneren. Etter en dramatisk skiulykke i 2007 var mange bekymret for at han var ferdig som utøver, men comebacket var solid og han har siden tatt flere gullmedaljer. Nå er han skadet igjen, men denne gangen er vi sikre på at han kommer tilbake. Alpinisten er ikke bare fysisk sterk, men også tilsynelatende usedvanlig psykisk sterk.

– Mental trening handler om prestasjon, ikke helse, sa en journalist til meg her om dagen. Han tar feil. Det å ha et hode eller en kropp som ikke fungerer er også en form for press som kan skape både stress og usikkerhet, og ikke minst, et ønske om prestasjon. Du skal takle situasjonen, holde ut eller bli helt frisk. Det er derfor minst like viktig å ha tilgang til mentale strategier når helsen svikter eller omstendighetene er utfordrende, som når du skal kjøre et skirenn i et internasjonalt mesterskap.

Når vi skal levere og prestere under press er vi avhengig av å ha en forståelse for hvorfor vi skal tenke på en bestemt måte og en erfaring i å gjøre akkurat det. Den første delen krever kunnskap og bevissthet. Den andre delen handler om motivasjon, innsatsvilje og gjentakelser. Det er derfor vi kaller det trening.

Selve begrepet mental trening springer ut i  fra idrettspsykologien. Det handler om  opplæring og utvikling av psykologiske basisteknikker for å bli enda sterkere mentalt og prestere litt bedre. Det finnes ulike modeller og teorier om hva mental trening skal inneholde, men fellestrekkene ser ut å dreie seg om indre dialog, evnen til konsentrasjon og det å kunne endre sinnstilstand. Raskt. Det forutsetter aktive mentale valg hver dag.

De fleste av oss kjenner også til noen utenfor idretten som vi karakteriserer som mentalt sterke. De er gjerne enere på sitt felt. Folk som mestrer. De lar seg sjelden vippe av pinnen, men står som en bauta uavhengig av motvind. Ja, selv når det er storm i kastene. Og så har vi hørt om dem som blir dratt inn en voldsom tornado, virvlet rundt over lang tid, for deretter å reise seg rolig opp og gå videre med stø kurs. Hvordan er det de tenker? Og kan flere av oss få tilgang til det samme?

Svaret mitt er et uforbeholdent ja! Det er fullt mulig å tilegne seg kunnskap om tanker, følelser og atferd. Det er mulig å øke bevissthet og lære seg noen enkle mentale verktøy. Men det er helt avgjørende å øve og bruke dem!

Hjernen vår er fantastisk. Den er forutsigbar og mulig å programmere på samme måte som du reagerer på lyden fra en sms eller får vann i munnen av lukten av pizza. De siste femten årene har vi fått ny kunnskap om hjernens plastisitet, som betyr at den er formbar. Dette åpner opp for at vi kan påvirke den og dermed for eksempel styrke vårt psykologiske immunforsvar og utvikle andre psykologiske egenskaper. Når vi gjentar tanker eller handlinger, så trener vi deler av hjernen på samme måte som vi kan trene andre deler av kroppen. Og det skjer målbare endringer. Helt konkret så virker hjernen ved at nervecellene sender signaler og signalstoffer gjennom nervekontakter. Ved gjentakende bruk vil det dannes flere kontaktpunkter og de vil etter hvert bli mer solide. Vi blir altså bedre på det vi øver på, enten det er katastrofetanker eller å kjøre på ski. Vi må derfor også øve på mentale teknikker.

Når belastningen i livet blir stor er det viktig å kunne basisteknikker i forhold til å styre oppmerksomhet, så vi kan opprettholde et primærfokus på det som er bra og ikke bli fastlåst i negative tanker. Den indre dialogen kan brukes aktivt for å unngå å dra oss selv ned. Og det kan være lurt å være bevisst kroppsspråket og hvordan det påvirker oss og omgivelsene våre. Dessuten fantaserer vi mye hver eneste dag. Vi ser for oss hva som skal skje og planlegger deretter. På den måten skapes både positive og negative forventninger, helt uten at vi legger merke til dem. Hvorfor ikke lære seg å fantasere bevisst og på en måte som er bra for oss?

Siden tenkning er en aktiv handling, så kan vi lære oss å opprettholde fokus, filtrere vekk unødvendig støy og sette oss inn i den sinnstilstanden vi trenger å være i for å gjøre den jobben vi skal på samme måte som toppdrettsutøveren. Slik kan vi frigjøre oss fra omstendighetene. Også når de er belastende.

Det er for øvrig ganske fint å bli bevisst egen virkelighetsoppfatning, og ikke minst oppdage automatiske tankemønstre som kan gi bekymring, pessimisme eller selvkritikk. Og faktorer som trigger dette. Jeg kaller det selvledelse og selvregulering. Andre kaller det evne til mentalisering. Min erfaring er at dette gir mestringstro og selvtillit.

Tanker påvirker kroppen og kroppen påvirker tankene. Når du blir redd, frustrert eller fortvilet kan du bli kvalm, få vondt i hodet eller bli sliten. Når du blir kvalm, får vondt i hodet eller blir sliten kan du bli redd, frustrert eller fortvilet. Det er derfor ekstra lurt å lære litt om hjernen fra flere perspektiv. På den måten kan vi gå fra å være et offer for omstendighetene til å sette oss i førersetet og bidra. Mental trening er altså en mulighet til å være med å ta ansvar for seg selv. For egen del vil jeg påstå at det snudde livet mitt. Og jeg har sett at mental trening har reddet livet til andre.

Er du stresset i hverdagen? Mindfulness kan hjelpe deg!

Mental trening

Legg igjen en kommentar