Ingen karriere uten at sjefen liker deg

Ingen karriere uten at sjefen liker deg

Kommer du ikke overens med sjefen ligger du dårlig an karrieremessig. Sjefen må like deg for at du skal lykkes på jobb.

– Å få sjefen som støttespiller er en av de smarteste trekkene du kan gjøre for å lykkes i jobben, sier rådgiver Vivi-Ann Hilde som er foredragsholder for Confex.

– Uten sjefens støtte og tillit blir din karriere mest sannsynlig kort – i hvert fall ikke god, mener hun. 

Lær sjefen å kjenne

Det er lett å anta at sjefen er en rasjonell person som vurderer dine prestasjoner på objektivt og forretningsmessig grunnlag – men slik er det sjeldent i praksis, mener rådgiveren som holder en rekke kurs i HR og ledelse.

– Sjefen er bare et menneske og ser dine resultater i lys av hvordan han eller hun liker deg, forteller Hilde. – Du tjener derfor mye på å ha en god relasjon med lederen din.

Ta regi selv

– En vanlig misforståelse er at sjefen din vet hva du står for og ønsker å støtte deg. Det er ikke nødvendigvis sikkert, presiserer Hilde. – Du må selv finne ut hva sjefen ønsker å støtte, og gjøre mer av det. Du må rett og slett ta regi gjennom selv å ta ansvar for hvilket forhold du vil ha til sjefen.

Foredragsholderen har 6 tips for å få sjefens støtte:

1. Lever på områder som er viktige for sjefen – vær taktisk
Alle har en ”baby”. Hvis sjefen er spesielt opptatt av et prosjekt, så sørg for å prioritere oppgaver knyttet til dette prosjektet.

2. Ta selv ansvar for relasjonen til sjefen
Ikke bare oppsøk sjefen med problemer, men fortell også om positive ting og lær sjefen å kjenne. Unngå å bli den som sjefen bare forbinder med dårlige nyheter og trøbbel.

3. Gjør forventningsavklaringer
Avklar hva sjefen forventer, hvilke saker du skal prioritere og hvordan du kommer til å bli vurdert på av sjefen. Da er det lettere å innfri.

4. Avklar kommunikasjonsform
Foretrekker sjefen epost eller møter og hvor detaljert eller overordnet ønsker sjefen å ha informasjon? Husk at en ny leder foretrekker kanskje en helt annen kommunikasjonsform enn din tidligere sjef.

5. Ikke lov for mye
Vær realistisk og ikke lov mer enn du klarer å levere. Det er bedre og levere mer enn lovet, enn mindre.

6. Påvirk personer sjefen lytter til
Sjefens inntrykk av deg og dine prestasjoner avhenger også av hva andre sier om deg. Identifiser hvem sjefen din lytter til og jobb bevisst med dette. Vær smart og bevisst, men ikke uetisk.

Når den gode relasjonen opphører

De som har vært i arbeidslivet en stund har ganske sikkert vært vitne til at firmaets ”kronprins” eller ”kronprinsesse” plutselig mister sin unike posisjon når en ny toppleder kommer inn. Plutselig er den tette relasjonen mellom toppleder og avdelingsleder blitt borte, og det er andre kandidater som blir løftet frem.

Ikke lett for nye ledere

Også de som stiger i gradene internt kan oppleve problemer ifølge foredragsholderen. – Hvis du går fra å være medarbeider til å bli ny leder skal du både lede tidligere kolleger og forholde deg til krav fra din egen nye leder. Det er tøft for mange, og et av temaene vi snakker om på kurset Fra medarbeider til suksessfull leder, forteller den erfarne kurslederen.

God kjemi er viktigere enn gode prestasjoner

– I politikken er det ofte veldig tydelig hvem som ikke kommer overens med sjefen, forteller Vivi-Ann Hilde. – Alle spådde for eksempel den tidligere nestlederen i Kristelig Folkeparti, Inger Lise Hansen, en strålende karriere. Hun fremsto som sterk, modig, direkte og dyktig, men hun røk ut av ledelsen – ikke fordi hun frontet spesiell saker, men fordi hun ikke kom overens med sjefen sin, Dagfinn Høybråten.

Vivi-Ann Hilde holder blant annet kurs i ledelse og kurs i Key Account Mangement for Confex.

Legg igjen en kommentar