Hvordan lykkes som leder av geografisk spredte team?

Hvordan lykkes som leder av geografisk spredte team?

Geografisk spredte team - kurs - Bjørn Hopland

«For å lykkes som leder av geografisk spredte team, er det viktig å planlegge riktig. Ledere må sørge for høy forutsigbarhet, klare mål og jobbe bevisst med kommunikasjon og bygge relasjoner», sier kursleder Bjørn Hopland.

I den nye, fleksible arbeidsdagen blir det stadig viktigere å kunne arbeide og samarbeide effektivt uavhengig av hvor du befinner seg.

Bjørn Hopland lister følgende egenskaper og kompetanse som er viktig for å lykkes:

Ledere av geografisk spredte team:

  • Må skape forutsigbarhet med langsiktig planlegging
  • Må etablere en plan for møter og måloppfølging
  • Må bidra til en sosial møteplass på nettet
  • Må ha evne til å stole på medarbeideren
  • Må ha is i magen og holde seg til planen
  • Må unngå unødvendig oppfølging og la folk få jobbe i fred

Medarbeidere i geografisk spredte team:

  • Må kunne jobbe selvstendig
  • Må ta ansvar når det er nødvendig
  • Må ha nødvendig kompetanse for å få jobben gjort
  • Må kunne være teamets representant på stedet og ansikt utad

På kurset vårt Slik lykkes du som leder av geografisk spredte team, vil Hopland lære deg mer om dette. Her får du helt konkret læring og jobber i egne kommunikasjonsrom underveis på kurset.