Hvordan lykkes med testing i smidige prosjekter?

Hvordan lykkes med testing i smidige prosjekter?

Det er mange fallgruver i smidige prosjekter og man ser ofte fra utviklernes synsvinkel i Scrum. Hva er det da som skjer når testledere og testeksperter kommer inn med sine perspektiver?

Sikre et godt samarbeid med involverte parter

Det kan virke selvfølgelig, det er sentralt at kundens testleder får etablert godt samarbeid med bl.a. testleder, arkitekt, scrum master og utviklere på leverandørsiden. På samme måte er det avgjørende å få til samarbeid med prosjektleder, arkitekt, funksjonelle eksperter og produkteier på kundesiden.

Sikre tilstrekkelig støtte

Selv med god dialog og samarbeid på tvers i prosjektet vil man ofte møte på utfordringer. Det er avgjørende å få på plass tilstrekkelig støtte fra bl.a. testmiljøansvarlige, testdata ansvarlige og release ansvarlige, slik at test blir satt på dagsordenen.

Aktivt test i alle sprintene

Testleder må være med på hele prosessen fra kravdetaljering, lede planlegging, design og gjennomføring av kontrollpunkttesting, og tilrettelegge, stille krav til og følge opp leverandørs testing. Dette betyr at i løpet av hver sprint vil det på testsiden jobbes med forrige sprint, denne sprint og neste sprint. For å unngå flaskehalser er det en stor fordel å fordele dette arbeidet så jevnt utover sprintene som mulig.

Ønsker du å lære om smidig testing? Meld deg på kurset Praktisk testledelse