Hver tredje leder får strykkarakter

Hver tredje leder får strykkarakter

Hver tredje leder får strykkarakter

European Employee Index 2013 avslører flere urovekkende tall blant norske ledere. Blant annet får hver tredje strykkarakter av sine nærmeste medarbeidere.

Den årlige medarbeidertilredshetsundersøkelsen European Employee Index spør 5900 norske arbeidstagere om motivasjon, lojalitet og andre HR-relaterte spørsmål. 2013-versjonen av undersøkelsen viser at det er mange som kunne trenge et lederkurs. Hver tredje arbeidstager gir nemlig sin nærmeste leder strykkarakter.

– Ledelse handler ikke først og fremst om å være populær blant dem man leder, men hvis en vil oppnå resultater over tid er motiverte medarbeidere et av viktigste virkemidlene, sier Reidar Poulsen, gründer av Confex som er en av Norges største innen HR-kurs og seminarer med lederfokus.

European Employee Index 2013 fant også at lederne kun bruker 25% av tiden sin på å lede. Dette funnet kan bekreftes av oss i Confex’ da vi gjennomfører et antall researchsamtaler før hver konferanse settes opp.

– Det vi ser er at nesten alle ikke-ledere vi snakker med ønsker mest av alt å ”bli sett av sjefen”. De opplever at de ikke får den ledelsen eller anerkjennelsen de ønsker. Samtidig forteller de lederne vi snakker med at de bruker for mye tid til møter og rapportering oppover. Så jeg tror nok lederne er fullstendig klar over problemet, men de trenger kanskje et puff til å endre rutinene? spør Poulsen.

– Vi skal heller ikke glemme at vi i Norge har mange små bedrifter og i små bedrifter må lederne være operative. De må ut og selge, de må ta sin del av økonomirapporteringen og fungerer gjerne som innkjøper også. Men uansett bør tallene være en vekker.

Ledelse er et fag

Temaer som går igjen på lederkurs og – seminarer er ofte konflikthåndtering, styringsrett og personaljus, men Confex har lenge hatt suksess med mykere temaer. Det tror ikke Confex-sjefen er tilfeldig.

– HMS og personaljus må alle ledere forholde seg til profesjonelt, og mye mer nå enn tidligere. Arbeidstagerne er mye mer klar over egne rettigheter enn før. Men samtidig skjønner stadig flere at ledelse er et fag. Noen har selvsagt talent for det og gjør alle de riktige tingene naturlig, men de fleste av oss trenger å lære.

– Det vi som kursarrangør opplever er vel at det er mye lettere for toppledere å sende mellomlederne sine på et excelkurs eller et seminar om arbeidsmiljøloven, enn på seminarer som ”Bli mer tydelig som leder” eller ”Teamutvikling”. Det er de sistnevnte som vil gi utslag på medarbeidertilfredshets-skalaen, avslutter Reidar Poulsen.

 

Legg igjen en kommentar