Derfor bør din bedrift bruke klarspråk til å skrive enkelt og forståelig

Derfor bør din bedrift bruke klarspråk til å skrive enkelt og forståelig

Det er mange grunner til at du bør sette av tid til å skrive enkelt og forståelig med klarspråk;

«Du blir mer selvsikker når du skriver, og vil også oppleve at du får mer og bedre respons på det du sender ut.»

Du har kanskje hørt om klarspråk allerede? Kanskje har ledelsen sagt at dere skal i gang med det, eller du har lest at klarspråk er en konkurransefordel for mange virksomheter, men hva er det egentlig å bruke klarspråk? Vi tok en klarspråksprat med kursholder Ellen Jahren.

Kan du kort forklare hva klarspråk er for noe?

Med å bruke klarspråk mener vi korrekt, klart og brukertilpasset språk. Det kan høres enkelt ut, men vi vet at mange sliter med å forstå formelle tekster fra både forvaltning og private selskaper. Statsforvaltningen har jobbet med klarspråk i mange år nå. Jeg har vært med på dette arbeidet siden det startet for ti år siden. I ettertid har også kommunene omfavnet klarspråk. Vi ser nå at næringslivet følger etter, for eksempel innenfor bank og finans.

Ok, men hva er klarspråk?

Ha-ha, der kan du se – det burde jo ikke være vanskelig å svare klart på hva klarspråk er. Språkrådet gir en god definisjon: «En tekst er skrevet i klarspråk når mottakerne finner det de trenger, forstår det de finner, og kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal.» Klarspråk er altså et enkelt og likefrem språk som folk faktisk forstår.

Er det bare det offentlige som bør bruke klarspråk?

Absolutt ikke, klarspråk er et godt verktøy også for private virksomheter. Et godt eksempel er DNB, som i mange år har jobbet bevisst med språket sitt og med å forenkle kommunikasjonen med kundene. I dag fremstår DNB som en vennlig kjempe med en folkelig og hjelpsom grunnholdning. Dette tror jeg er med på å styrke ikke bare den konkrete kommunikasjonen deres, men også omdømmet totalt sett.

Du er jo for så vidt inne på det, men hvorfor skal noen ta et kurs i klarspråk?

Jeg kan selvfølgelig gi massevis av grunner til at du bør ta et slikt kurs, men den viktigste er kanskje at det gjør jobben din enklere hvis det å skrive er en del av arbeidshverdagen din. Du blir mer selvsikker når du skriver, og vil også oppleve at du får mer og bedre respons på det du sender ut.

I tillegg er det en masse andre bieffekter av å lære å skrive klart og tydelig. Det fører til bedre ressursbruk, færre misforståelser og økt kundetilfredshet. Det er mange som blir overrasket over hvor mange positive effekter et godt og klart språk har – både internt og eksternt.

Er det noen grunn til ikke å ta et klarspråkskurs?

Det er klart at hvis du har behov for å omhylle deg med mystikk eller lever av å skrive poesi, kan et kurs i å bruke klarspråk være lite formålstjenlig. Likeså om det er viktig for deg å være avvisende og ekskluderende, eller hvis du har behov for å skjule den egentlige hensikten med det du skriver. Utover dette ser jeg ingen gode grunner til ikke å lære å skrive i klarspråk. Det verste som kan skje, er at du blir bedre til å uttrykke deg tydelig og bedre til å skrive.

Har du noen gratistips til vordende kursdeltakere?

Selvfølgelig! Hele ideen med klarspråk er jo å dele språkkunnskap for å skape et bedre samfun. Så her er tre ting du kan ta med deg neste gang du skal skrive noe:

  • Sett leseren først.
    Hvem er mottakeren? Hvilken form får hun kommunikasjonen i (e-post, brev, sms, osv.)? Og hvilken modus er hun i når hun leser den (hjemme, på jobb, på farten, osv.)?
  • Hva er viktigst?
    I ni av ti tilfeller er mottakeren ute etter å få svar på ett enkelt spørsmål: Hvorfor skal jeg bry meg om dette? Tenk gjennom hva kjernebudskapet er, og sørg for at det kommer først.
  • Det enkle er ofte det beste.
    Prøv å unngå faguttrykk og byråkratisk språk om du ikke er sikker på at mottakeren forstår det. Del opp lange setninger og fatt deg i korthet så sant det er mulig.

Vil du lære og skrive bedre?

Ta en titt på vårt kurs Skriv enkelt og forståelig med klarspråk!

Hvordan bruke klarspråk? Les mer her

Kommuniser klart og enkelt