Bli en bedre leder med disse 13 tipsene

Bli en bedre leder med disse 13 tipsene

1. Vær en leder. Ikke en sjef

Din kanskje viktigste oppgave for å bli en bedre leder er å løfte de ansatte opp og lede dem på rett vei. I stedet for å være en sjef – som tar avgjørelser for de ansatte, bør du være en leder – som tar avgjørelser sammen med dem. Det gir en følelse av eierskap og inkludering på arbeidsplassen! Husk å gi anerkjennelse til de ansatte. Dere drar tross alt lasset sammen. Tenk vi, ikke jeg. For å bli en god leder må du tenke langsiktig og utvikle de menneskene som er i ditt team – på deres premisser.

Ønsker du å lære mer om hvordan du leder andre uten å være sjef? Les mer og meld deg på kurs med den anerkjente ledercoachen Vivi-Ann Hilde.

2. Vær en god motivator

Bidra til motivasjon på arbeidsplassen! Da er det viktig at du er tilgjengelig for de ansatte nå de står fast i arbeidsoppgavene. Du bør gi dem ny driv, komme med nye innfallsvinkler og forslag til utførelse og tiltak som vil gjøre det enklere å komme i mål. Gå foran som et godt eksempel og vær målfokusert, effektiv og positiv til egne og andres arbeidsoppgaver.

3. Vær trygg og ambisiøs

For å bli en bedre leder må du vise at du er en trygg og stødig person som setter tydelige mål for de ansatte og bedriften. For å få bedriften til å vokse bør du sette ambisiøse mål, men de må også være oppnåelige. Er målene for hårete vil de ansatte bli stresset og miste motivasjonen. Setter du derimot for lave mål kan det gå utover effektiviteten. Finn ut hva det er realistisk å oppnå i løpet av en gitt tid, og vær tydelig på forventningene til de ansatte og hvordan dere skal jobbe for å komme i mål. Kommuniser at du har troen på at de ansatte kan klare ambisiøse målsettinger.

4. Ta initiativ

Ha som mål å skape en bedrift som er innovativ og effektiv. Vær en initiativtaker som ikke er redd for å tenke nytt eller dra i gang nye og spennende prosjekter. Få de ansatte med på laget og skap noe helt nytt eller prøv ut nye arbeidsmåter og -metoder. Når du presenterer nye initiativer for bedriften er det viktig at du får dem med på ideen og at dere utvikler den videre sammen. Skal du bli en bedre leder, bør du også være åpen for forslag fra ansatte og inkludere dem i avgjørelser som tas.

5. God kommunikasjon!

Snakk med de ansatte! Dette kan ikke sies nok ganger. Åpne opp for god dialog slik at du kan ta tak i spirende utfordringer før de slår rot. I en bedrift kan det fort dannes rykter og misnøye som må tas tak i fra første stund. Har du en god dialog med de ansatte i bedriften er terskelen lavere for å ta opp temaer slik at du får vite om dem før de vokser til et problem. Ha årlige medarbeidersamtaler. Fortell dem at døren sin alltid er åpen og at ansatte kan komme til deg med hva som helst. Vis at du setter pris på ærlighet og legg vekt på at ingen spørsmål er for store eller små. Husk å følge opp og vis at du tar alle henvendelser seriøst.

God dialog med dine ledere er også alfa omega. Det må være god kommunikasjon mellom alle ledd i bedriften – alle ansatte må føle at de både blir sett og hørt. Like viktig er det å fortelle det til de ansatte når de gjør noe bra. Skryt i kombinasjon med konstruktive tilbakemeldinger hjelper de ansatte til å vokse og utvikle seg. Tilpass tilbakemeldingene til forskjellige personlighetstyper. Noen ansatte kan du være direkte med, mens andre vil oppfatte direkte tilbakemeldinger som kritikk.

6. Vær ydmyk og åpen for tilbakemeldinger på egen prestasjon

For å bli en bedre leder må du sørge for å få ærlige tilbakemeldinger. Selv om du kanskje ikke er enig i alle tilbakemeldinger du får, bør du ta alle innspill på alvor og vurdere de grundig. Tilpass deretter egen lederstil slik at den står i samsvar med de ansattes visjoner av deg.

Kartlegg dine svake sider og vær ydmyk, men ha selvtillit og stol på de sidene du vet du er god på. Tror du virkelig på egne visjoner? Har du tro på at målene dere har satt dere i bedriften kan nås og er gjennomførbare? Finn ut om du faktisk tar det ansvaret som lederrollen krever og at brenner for å skape resultater og en god arbeidsplass. Noen ganger kan det være lurt å løfte blikket for å se om du faktisk holder deg til de overordnede målene for bedriften eller prosjektet.

7. Dann et team av dyktige ansatte

Bruk god tid på nyansettelser og sørg for å finne de beste hodene til jobben. Og du – ikke glem deg selv! For å skape gode team og være en god leder må du også ta være på deg selv!

8. Forstå økonomi og tidsstyring

Ha kontroll over økonomien og ta kontroll over tiden. Skal bedriften overleve er den nødt til å tjene penger. Og det innebærer selvfølgelig å bruke mindre enn bedriften bringer inn i kassa. Vil du lære mer om økonomi i bedrifter? Sjekk ut våre kurs i økonomi og regnskap her.

9. Etiske retningslinjer

Å forholde seg til spillereglene burde være en selvfølge for alle. I tillegg til skriftlige lover og regler må du forholde deg til normer i bransjen. Det nytter ikke med et skittent spill selv om det får inn penger i kassa, dersom det vil gjøre deg mislikt av konkurrenter og samarbeidspartnere og upopulær blant kundene.

10. Ha tillit – og du vil få tillit tilbake

For all del, ikke overvåk dine ansatte eller følg med på alt de gjør. Vis du har tillitt til ansatte ved å la dem ta viktige avgjørelser som de er kvalifiserte til å ta og at du stoler på deres dømmekraft. Vis at du er til å stole på ved at du holder det du lover og stiller opp for de ansatte. Gjensidig respekt og tillit vil skape motivasjon til å gjøre en god jobb og hardtarbeidende ansatte.

11. Spis en hyggelig lunsj og ta en fest

Ta med bedriften/avdelingen på noe sosialt; spis en bedre middag, kjør lønningspils, ha sommerfest og gjør aktiviteter som får de ansatte til å bli bedre kjent. Jobb for et trivelig miljø på kontoret hvor det er rom for humor, lek og sosialt samspill. En av de største grunnene til at ansatte slutter er nettopp dårlig arbeidsmiljø! Dyrk positive relasjoner og få bukt med negativitet med en gang det oppstår. Lær mer om hvordan du takler konflikter og vanskelige personalsaker her.

12. Vær positiv

Gå foran som et godt eksempel og spre positivitet og glede på arbeidsplassen. Dette gjelder både å snakke opp de ansatte, arbeidsoppgavene, produktene, bedriften og bransjen som helhet.

13. Se de ansatte

Se mennesker – ikke ansatte. Tilpass arbeidsoppgavene og arbeidsdagen til dine ansatte og gi dem frihet til å arbeide slik at de får utnyttet sitt maksimale potensial. Dersom det er mulig for bedriften kan du gjerne gi tilby en fleksibel arbeidsdag inkludert arbeidstid og -sted. Da kan de tilrettelegge slik at de får maks utbytte av tiden på jobb. Dette skaper både gjensidig tillitt, effektivitet og fornøyde ansatte som enklere klarer å balansere jobb og fritid

Å bli en bedre leder er med andre ord et aktivt valg du må ta. Avstå fra handling som gjør deg til en sjef og velg å lede de ansatte slik at dere drar bedriften fremover mot suksess og høyere avkastning sammen.

Vil du utvikle deg til å bli en bedre leder?

Meld deg på kurset vårt Hvordan lede andre uten å være sjef på Bjørvika i Oslo 7. – 8. juni.

Kurset er ledet av den kjente foredragsholderen Vivi-Ann Hilde som har blitt kåret til Årets kursleder i Confex av fornøyde kursdeltakere! Les hennes blogg her.