10 tips til deg som er ny i lederrollen

10 tips til deg som er ny i lederrollen

Som ny leder blir det stilt store krav og forventninger til deg. Du skal håndtere overgangen fra kollega til leder, og du skal takle de mange nye utfordringene som følger med lederrollen.

Her er 10 tips som hjelper deg til å lykkes i din nye lederrolle:

  1. Ulike medarbeidere trenger en felles plattform, etabler interne verdier
  2. Verdier gir deg som leder et godt styringsverktøy, samt oppfølgingsverktøy
  3. Engasjement kommer innenfra – du må tro på det du gjør
  4. Sett spor etter deg –vær en tydelig leder
  5. Hvis dine handlinger inspirerer andre til å være mer, lære mer, drømme mer – da er du en god leder, skap tro på at alt er mulig
  6. Gå aldri i møter med medarbeidere uten at du er godt forberedt
  7. Viktige samtaler blir vanskelige når de ikke tas, vær en «modig» leder
  8. Gode prestasjoner som ikke tilføres noe nytt, blir dårligere – skap en kultur for kunnskap og læring
  9. Å motivere er ikke primær bare å rose, det handler om å involvere medarbeidere i hvordan det skapes gode resultater
  10. Engasjerte og motiverte medarbeidere er ingen selvfølge. Det skal være gøy å gå på jobb.  Du som leder er viktig og avgjørende. Lag en plan sammen med dine medarbeidere.  «Hvordan vil vi ha det sammen?»

Vil du lære mer om hva du bør gjøre når du er ny som leder? Sjekk ut kurset Ledelse i praksis – for førstegangslederen!